akciger-zariAkciğer zarı iltihabı(Plörezi) genellikle akciğerde verem, emboli ya da apse gibi bir enfeksiyon süreci sonucunda gelişir.

Akciğer zarı iltihabının en kesin tanı yöntemi zar boşluğuna iğneyle girerek (torasentez) burada sıvı bulunup bulunmadığını anlamaktır. Alınan sıvı örneği bulanık ya da irinli olabilir. Son zamanlarda antibiyotik tedavisinin yaygınlaşmasına karşın, bazı olgularda zar boşluğunda biriken irinin cerrahi girişimle konan bir sonda ile boşaltılması gerekebilir. Buna drenaj denir. Yinelenen i?neyle boşaltma işlemleri etkisiz kaldığında ya da akciğer zan boşluğunda kesele?meler geliştiğinde ge­nellikle drenaja başvurulur.

Akciğer zar? (plevra)
Akciğer zarı a?z? kapalı bir torbaya benzetilebilir. Bir yan? akciğerlere yapışır ve iç katman (viseral plevra) adıyla anılır. D?? katman (parietal plevra) ise gö­?üs duvarının iç bölümünü dö?er. Akciğeri örten iç katmanla göğüs duvarına yap??an dış katman arasında boş bir yank biçiminde uzanan plevra boşluğu bulunur.

Akciğer zarı hastalığı ya? aral???
Bebeklerde ve gençlerde daha sık olmak üzere akciğer zarı iltihaplanna her yaşta rastlanabilir.’
Akciğer zarı iltihabı ya da zar boşluğuna sıvı toplanması başka bir hasta­l??ın habercisi olabilir mi?
Genelde bu konuda en kötü olasılıklan düşünmemek gerekir. Ama özellikle erişkinlerde zar boşluğunda toplanan, akciğer zanna da yayılan bir akciğer tümörüne bağlı olabilir.

Akciğer zarı iltihabı hastaları nasıl beslenmeli
Beslenme özellikle çocuklarda çok iyi düzenlenmelidir. Hastay? fazla zorla­madan yeterli sıvı verilmelidir. Sıvı gerektiğinde damar yoluyla verilebilir, ama yavaş verilmesine, kalp ve dolaşımı fazla yük altında bırakmamasına dik­kat edilmelidir. Aynca kabızlığa karşı lavman yapılmalı ya da müshil etkisin­deki ilaçlar kullanılmalıdır.

Kaplıca tedavisinin faydası var m??
Evet. Kaplıca ortamı özellikle solunum yollann? yerel olarak etkiler. Böylece iltihabın ortadan kalkmasın? kolaylaştırarak artan salgıya ba?lı tıkanmay? aça­bilir. Gene de bazı kişileri olumsuz etkileyebilece?inden, kaplıca tedavisi has­tanın özelliklerine göre önerilmelidir.