Gözlerinizde mi sorun var ?Başağrısı insanların en sık rastlanan rahatsızlıklarındandır. Başağrısı için milyonlarca lira harcaması bunun kanıtıdır… Birçok kişi başağrısının genellikle ciddi olmadığını ve sıklıkla tansiyona ba?lı olduğunu bilir. Birçok insanda yanlış olarak göz ağrısı ve gözlük ihtiyacı başağrısın?a çok sık sebep olduğunu sanırlar. Göz ağrısı ve gözlük ihtiyacı başağrısının önemli sebeplerinden değildir.

SEBEPLER VE BEL?RT?LER

Bütün ba?a?rıları şu gruplara ayrılabilir:

Kas kasılması
Migren
Ba?, göz, kulak, diş v.b hastalıkları
Kas kasılması başağrısı en sık görülen tiptir. Boyundaki ve kafa tabanındaki kasların kasılması sonucu ağrı ortaya çıkar Ağrı genellikle kas kasılmasının olduğu yerde hissedilmez. Bunun yerine alın, ?akak yada göz çukurlarına yansıtılır ve buralarda hissedilir. Bu da ağrının sebebi konusunda hastayı yanıltır, çünkü ağrı başta yada hatta gözlerde lokalize olur. Bununla birlikte olay boyun kaslarından kaynaklanmaktadır. Kas kasılmasına ba?lı başağrısı, günlük yaşantı sırasında i? yada evdeki stres sırasında ortaya çıkan geçici tansiyon yükselmesi sonucunda olabilir. Kötü pozisyonda çalışma yada uyuma, çok uzun süre yakın çalışma sonunda da başağrısı olabilir. Bu vakalarda başağrısı genellikle geçicidir ve basit ağrı kesicilerle kaybolur. Göz rahatsızlığına ba?lı başağrısı da kas kasılmasına ba?lı başağrısına benzer ama belirgin olarak gözlerin fazla kullanılmasıyla her çeşit başağrısı artar ama göze ba?lı başağrısı ancak gözler aşırı kullanıldığında ortaya çıkar. Bazı kas kasılmasına ba?lı ba?a?rıları uzun süre ve emosyonel depresyonla ba?lantılıdır. Öte yandan boyundaki artrit, yüksek tansiyon ya da sıkıntı da anksiyete buna sebep olabilir.

Migren de başağrısının en yaygın sebeplerindendir. Bu tipteki başağrısının sebebi ba?taki damar duvarlarının gerilmesidir. Bazı insanlarda buna karşı bir eğilim vardır. Migren genellikle ailevidir ve on kişiden birini etkiler. Küçük çocuklarda bile migren olabilir. Hastaların migreni anlaması zordur çünkü değişik kişilerde değişik belirti verebilir. Bazılarında kısa aralıklarla şiddetli ba?a?rıları olur. Bazılarında ise hareketli kesik çizgiler görüldükten sonra ortaya çıkar. Kimileri başağrısı olmadan bunları görür , bazılarında ise başka belirti olmadan şiddetli başağrısı vardır. Migrenin bazı karakteristik özellikleri vardır. Ağrı genellikle devamlı değildir, sıklıkla ba?ın bir tarafında daha şiddetlidir, genellikle bulantı ve kusmayla birliktedir, ve ciddi bir komplikasyonu yoktur. Migren streste ani artma ya da azalmayla ortaya çıkabilir. Örneğin, saygısız birini misafir eden kişide yada çok fazla çalışırken tatile ba?layanlarda ortaya çıkabilir.

Hastalıklar başağrısının en seyrek sebebidir. Göze ba?lı ba?a?rıları genellikle gözde ya da hastalığın olduğu tarafta ka?ta hissedilir. Bu ba?a?rıları genelikle bulanık görme, ???k etrafında halkalar görme ve ????a duyarlık gibi diğer semptomlarla birliktedir.

Kulak, di?, çene eklemi ya da fasiyel sinire ba?lı ba?a?rıları genellikle olağan ba?a?rılarından farklıdır ve bu fark sebebi bulmaya yardım eder. Başağrısının sebebi yüksek kan basıncı da olabilir. Bu nedenle, uzun süren yada tekraralayan başağrısın? değerlendirmede kan basıncı ölçümü yararlı olabilir.

Beyin tümörü yada hastalıklarının sebep olduğu başağrısı seyrek görülür ve ağrının belli bazı özellikleri vardır . Örneğin, çok ani olarak ortaya çıkabildiği gibi birkaç hafta yada ay içinde giderek şiddeti artabilir. Başağrısının şiddeti vücudun pozisyonuna bağlı olarak değişebilir, bazen ba? a?a?? e?ildi?i zaman ola?anüstü şiddetli hale gelir. Sıklıkla uyuşukluk, baş dönmesi ve halsizlikle birliktedir. Bu tip ba?a?rılarının hemen hemen hepsi zamanla daha kötüleşir.

Başağrısı sık rastlanan bir rahatsızlıktır. Uzun süreli yada tekrarlayan başağrısında tam bir tıbbi muayene tavsiye edilir. Aile doktoru başağrısının sebebini bulmaya yardımcı olabilir. Başağrısı sıklıkla gözlerde bozukluk olduğunu düşündüren belirtiler verdiği için, birçok kişi gözlerini muayene ettirir. Göz doktorunuz göz yada başka hastalıklarınız? yada başağrısının diğer sebeplerini teşhis edebilir.

Göz doktoru tam bir göz bakımını sağlamak üzere e?itilmiş ve bu konuda uzmanlaşmış bir doktordur. Tam bir göz bakım? , göz muayenesi , gözlük reçetesi yazma , göz bozukluk ve hastalıklarının teşhisi ve bunların uygun tıbbi yada cerrahi yöntemlerle tedavisini içine alır. Sadece göz doktoru tam bir göz bakım? yapabilir. Göz doktorunuz gözünüzü muayene ederken vücudunuzun başka sistemlerindeki hastalıkları da ortaya çıkarabilir.

Gözler genellikle başağrısına sebep olmazlar ve yeni gözlükler genellikle şikayetleri gidermede yararlı değildir. Eğer göz hastalığınız varsa göz doktorunuz bunu teşhis eder ve tedavisini düzenler. Eğer başağrısının başka bir sebebi varsa daha ileri tetkikler yapılmasın? ve başka bir uzmana gitmenizi tavsiye eder. Ne olursa olsun başağrısı olan bir hastanın değerlendirilmesinde göz doktoru tarafından yapılacak tam bir göz muayenesinin çok önemi yoktur.

TEDAVİ

Başağrısı tedavisi sebebine bağlıdır.Eğer önemli bir hastalık bulunmuşsa bunun tıbbi yada cerrahi olarak tedavisi gereklidir. Eğer sebep depresyon yada anksiyete ise hastanın aile doktoruna yada psikiatriste başvurulur. Eğer sebep migren yada yüksek tansiyon ise teşhisin kanıtlanması ve bu konunun uzmanının tedavisi en iyi çözümdür.

Başağrısı çok sık görüldüğü için ağrının herhangi bir hastalık belirtisi olup olmadığı konusunda doktorunuza yardım edebilirsiniz. Eğer değilse , vereceğiniz bilgi doktorun sizin için uygun tedaviyi düzenlemesine yardımcı olabilir.

Başağrısı seyrek olarak göz hastalığına yada gözlük ihtiyacına ba?lı olmasına rağmen göz doktorunuz bunun sebebini bulmaya yardım edebilir. Göz doktorunun tıbbi eğitimi doğru teşhisi bulmay? sağlar. Eğer başağrısının sebebi gözlük ihtiyacı ise göz doktoru bunun için reçete yazar.

Prof.Dr.Ahmet Gücüko?lu
IÜ İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD.