Çalışan anne adayları çocuk planlarını herzaman  ertelerler, kariyer, geçim sıkıntısı, iş kaybetme korkusu , izin sorun olur düşüncesiyle fakat, çalışan anne adaylarına doğum izni hakkı verilmektedir,  doğum izinleri hakkında bilinçli olması, yasal haklarını savunmaları , hamile kaldıktan sonra  gerekirse doktorunu zamanı geldiğinde uyarması son derecede önemlidir.
Bir takım dalgınlıklar sonucu doğum izin gününüzün geçmesi kanuni olaral izinli olduğunuz dönemin yanmasına sebebiyet olabilir.
Emekli sandığı ve SSK’lı çalışan gebelerde doğum öncesi ve sonrası izinler aşağıda belirtilmiş olup, mağdur olmamanız için yapmanız gereken yalnızca o tarihlerde Sağlık Bakanl???’na ba?lı bir Devlet Hastanesine uğramanız ve gerekli formaliteleri yerine getirmenizdir.

Emekli Sand???na ba?lı çalışan gebeler yanlarında kurumlarından aldıkları hastaneye sevklerini gösteren ka??tlarını, SSK’lı gebeler ise vizite ka??tlarını ve karnelerini yanlarında getirmelidirler.
4857 sayılı i? kanunun 74. maddesine göre hamile kadınlar 8 haftası doğumdan önce 8 haftası da doğumdan sonra olmak üzere toplam 16 hafta doğum izni kullanabilmektedirler. Yine doktor raporu ile doğuma 3 hafta kalana kadar çalışabilmekte ve izinlerinin geri kalan kısmın? doğum sonrasına aktarabilmektedirler. Yani, çalışan gebeler dilerlerse gebeliklerinin 32. haftasında doktorlarından aldıkları “37. gebelik haftasına kadar daha 5 hafta süre ile çalışmasında gebeliği yönünden sakınca bulunmamaktadır” şeklindeki benzer raporlarla doğum öncesi kullanmadıkları 5 haftalık izni doğum sonrasına aktarabilirler (Aktarma). Bu durumda doğum sonrası 8+5= 13 hafta (91 gün) süre ile kanuni olarak izin kullanma hakkına sahip olurlar.

Birden fazla bebek bekleyen anne adaylarında ise doğum öncesi izni 8 yerine 10 hafta olarak kullanılabilmektedir.

Doğum şekli ister sezaryen ister normal doğum olsun, doğum öncesi ve sonrası izinlerini etkilemeyecektir.

Bu konu ile ilgli kanun maddesi şu şekildedir:

MADDE 74. Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on alt? haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın i?çi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın i?çinin çal??t??? süreler doğum sonrası sürelere eklenir.

Yukarıda öngörülen süreler i?çinin sağlık durumuna ve i?in özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir.

Hamilelik süresince kadın i?çiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.

Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın i?çi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde i?çinin ücretinde bir indirim yapılmaz.

?ste?i halinde kadın i?çiye, onalt? haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra alt? aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

Kadın i?çilere bir ya??ndan küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kulllanılaca??n? i?çi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.

Ancak yasal hakkınız olan bu izni kullanabilmek için yapmanız gereken işlemler vardır. Bunlardan en önemlisi hamileliğinizin 32. haftasında doktorunuzdan alacağınız rapor ile ba?lı olduğunuz SSK hastane ya da polikliniğine başvurarak raporu onaylatmanız ve çal??t???nız kurumdaki personel bölümüne iletmenizdir. Daha sonraki işlemler ile ilgili olarak personel biriminizden bilgi alabilirsiniz.