Düz taban ayak nedir

Çocukluk döneminde çok sık rastlanan,  ayak parmaklarının köküyle, topuk arasında bulunan boşluğun olmamasıdır. Genelde  çocuklar düztaban olarak do?arlar ve zaman içinde ayak kavisleri kendiliğinden oluşur.
Normalde yere bast???mızda ayağın iç  kısmı yere temas etmez ve bir kavis oluşturur.
Bazı insanlarda bu bölge değişik derecelerde yere temas eder.
Ayak kavsini sağlayan kemiklerin yapısı ve ba?lardır. Çocuklarda kemikler henüz tam gelişmediğinden ve ba?lar da çok esnek olduğundan ayak kavisi tam gelişmemiştir. Ayrıca kavisin olduğu bölgede ya? yast??? kalındır ve bu bölgedeki çukurlu?u doldurarak düztaban izlenimi verebilir.

Düz taban ayak kimlerde görülür

  • A??rı şişman veya zayıflarda.
  • Topuk kemiğinin kırılmasında.
  • Hiç ayakkabı giymemiş kişilerde, çocuklarda.
  • Uzun süre ayakta durmay? gerektiren işlerde çalışanlarda.
  • Ayak kemerlerini  destekleyen, kaslarda oluşabilcek  zayıflamada.

Düz taban ayak şikayetleri

Düz taban ayaklı kişiler , uzun süre ayakta kaldıkları zaman şiddetli ağrılar oluşur, yürümede güçlük çeker.Ayakları düztaban olmasına rağmen çoğu çocuğun hiçbir şikayeti yoktur. Bazı çocuklar yorgunluktan ve ağrıdan şikayetçi olabilir. Bazıları da ayakkabılarını çabuk deforme ederler. Ancak çoğu zaman şikayetçi olan ayağın şekli nedeniyle anne baba ve yakın çevreleridir.

Düz taban ayak tanısı
Düztabanlık tanısı genellikle yalnızca fizik inceleme ile konabilir. Ayak kavsinin şekli yere basarak bakılır. Ayak havaya kaldırıldığında kavis oluşuyorsa buna esnek düztabanlık denir. Ayak bileği hareketi kontrol edilerek A?il tendonunun gergin olup olmadığına bakılır. Gerekli durumlarda ayağın röntgen filmleri ve tomografisi çekilebilir. Ayakkabılar incelenerek anormal a??nmalar not edilir.

Düz taban ayak tedavisi
Çocuklarda ayak kavisi  oluşmaya 3 ya??ndan sonra ba?lar, bu ya?a kadar tüm çocuklar düztabandır. Bu yaştan önce ayakkabıların içine taban yükseltileri yerleştirmek sakıncalıdır ve ağrıya yol açar. 3  ya? sonrası ayak kavisi gelişmeye ba?lar ve bu 10 ya??na kadar devam eder. Bu tamamen doğal bir süreçtir ve giyilen ayakkabı ile ilgisi yoktur, herhangi bir tedavi gerekmez. Düztabanlık ağrılı ise nedeni araştırılır. A?il tendonu gergin ise germe egzersizleri verilir. Ayakkabı anormal a??nıyorsa uygun destekler verilebilir. Esnek düztabanlıklar ileri yaşlarda sebat edebilir, ancak genellikle ağrısız olup tedavi gerektirmezler. Bazen tabanlık desteği faydalı olabilir. Esnek olmayan düztabanlıklar çeşitli sebeplere bağlı olabilir. Sebebin araştırılmas?, ağrılı ise tedavi edilmesi uygundur. Tedavi için ayakkabı içine destekler, egzersizler uygulanabilir. Bazı durumlarda ise cerrahi tedavi gerekebilir.