forsepsEn sağlıklı doğum normal doğum şekli olduğunu hepimiz biliriz. Fakat doğum sırasında istenmeyen komplikasyonlar oluşur anne ve bebeği riske atmamak, daha kolay doğum  için birçok yöntem uygulanmaktadır, bunlardan biride forsepsdir,. Forseps, bebeğin ba??nın doğumuna yardım etmek amacıyla tasarlanm?? ka??k şeklinde aletlerdir.
Forsepsin temel fonksiyonları traksiyon ve rotasyondur.Doğum eyleminin son safhasına yardım etmek ve takılan kafanın do?urtulmasın? sağlamak ,di?er taraftan ba?, pelvis uyuşmazlığı olmamasına rağmen kafanın uygunsuz prezente olduğu durumlarda uygulanır.

Forsepsin tarihçesi
Forseps,İngiliz Cerrah P.Chamberlen tarafından tasarlanm?? ma?a veya büyük bir pense benzeyen çelikten yapılmış bir alettir.Eski ça?lardan beri kullanıldığı bilinmekle beraber modern doğum hekimliğine yaygın giri?i 18. yüzyıllardadır.Klasik ve özel forsepsler olarak iki gruba ayrılırlar.Simpson forsepsi ayrıca Piper ,Kielland ve Barton forsepsleri modern kullanımda uygulanmaktadırlar.

Forseps uygulamadaki nedenler
Forseps doğumu için belirtilen her endikasyonda sezaryenin alternatif bir yakla??m olduğu her an göz önünde bulundurulmalıdır. Dolayısıyla söz konusu durumda doğum uzmanı ,her iki operatif girişimin potansiyel risklerini dikkate alarak hangisinin anne ve bebek için daha güvenilir olduğuna karar vermelidir.Bu uygulamada anne ve bebe?e ait nedenler dikkate alınarak uygulama yapılır.

Anne Aday? ?le ?lgili Nedenler
Doğumun ikinci safhasının uzaması ve annenin bebeği dışarıya itememesi,
Annede solunum güçlüğü ile birlikte seyreden kalp ve akciğer hastalıkları varsa,
Annenin bitkin ve yorgun dü?erek doğuma yardımcı olmadığı durumlarda forseps uygulanır.

Bebe?e Ait Nedenler
Bebeğin kalp seslerinin zayıflamas?,dakikada 100’ ün altına düşmesi,160 dan fazla olması,
Bebeğin ba??nın normal pozisyonda olmayıp,forsepsle ba?ın çevrilmesi gerektiği durumlardır.
Fötal Distress ve bebekte tehlike görüldüğü durumlarda forseps uygulanır.

Yukarıdaki her iki gruba ait nedenler dikkate alınarak bu gibi durumlarda forseps doğumu,ek bir risk yaratmamalıdır.Bu tür vakaların önemli bir kısmında sezaryen tercih edilmektedir.
Forseps ameliyathane şartlarında uygulanmalıdır.Çünkü forsepsin başarısız olması durumunda her an sezaryen operasyonu gündeme gelerek doğum gerçekleştirilecektir.

Hangi ?artlarda Forseps Uygulanır

 • Rahim a?z? (serviks) tam açıklıkta olmal?,
 • Bebe?e ait zarlar açılm?? olmal?,
 • Ba? +2 seviyesinin altına kadar angaje olmal?,
 • Ba? uygun şekilde yerleşimde olmal?,
 • Ba? pelvis uygunsuzlu?u olmamal?,
 • Mesane bo? olmal?,

Yukarıda belirtilen ?artlar tümüyle gerçekle?miş olsa da forseps uygulamada seçici olmal?,özgün bir gerekçe zemininde ve uygulamanın zamanlaması çok iyi değerlendirilerek işlem yapılmalıdır.

Hangi ?artlarda Forseps Uygulanmaz

 • Ba?-pelvis uygunsuzlu?undan şüpheleniliyorsa ,
 • Ba? yüksekteyse,
 • Ba? uygun şekilde prezente olmam??sa,
 • Cerrahın bu konuda deneyimi yoksa,
 • Ve diğer uygulanma şartları mevcut de?ilse forseps uygulanmaz.

Forseps uygulamanın tekni?i kendine özel bir sistemle uygulanır.Bu konuda deneyim ve becerinin ayrıcal??? tart???lmazdır.

Forsepsle doğum komplikasyonlar?
Forsepsle doğumda anne ve bebe?e ait ciddi boyutta,hatta bazıları öldürücü olabilen her türlü zarar gelebilir.

Bebe?e Ait Tehlikeler Nelerdir
Forseps bu konuda eğitimi ve deneyimi olan uzman bir doğum doktoru elinde ve uygun ?artlarda kullanıldığı taktirde bebekler için herhangi bir tehlike oluşturmamaktadır.
Forseps kullanılan bebekte kafa içi kanama, kısmi felç görülebilir.
Kafatası kırıklar?,oksijensiz kalma (Asfiksi) ‘ya ba?l? komplikasyonlar,sarılık ve ölüme neden olma gibi sonuçlar görülebilir.

Anneye Ait Tehlikeler Nelerdir

Doğru ve uygun ?artlarda kullanıldığı taktirde herhangi bir tehlike oluşturmamaktadır.
Forseps kullanımında annede bazan,vajinal,servikal ve rektal yırtıklar meydana gelebilir.
Mesane zedelenmeleri,vesicovaginal fistüller, kanama ve hematomlar görülebilir.
Modern doğum hekimliğinde sadece çıkım esnasında kullanılması uygundur.
Özellikle forsepsle doğumu uygulayan hekim,ola?and??? bir zorlukla karşılaştığı zaman, yanlış karar verdiğini kabul edebilmeli ve hemen sezaryene başvurarak doğumu gerçekleştirmelidir.

Ülkemizde forseps uygulaması
Ülkemizde son yıllarda Kadın-Doğum eğitimi programlarında artık forsepse fazla yer verilmemekte ve rutinde de uygulanmamaktadır.Bazı üniversite ve Eğitim Hastanelerinde bu uygulama ve eğitim devam etmektedir.
Ülkemizde ağırlıklı olarak Kadın-Doğum Uzmanlarına vakum kullanımı eğitimi verilmekte ve uygulanmaktadır.Bir çok hastanelerde forseps ka??kları dahi bulunmamaktadır.
Forseps kullanımında,karar hatalarına ba?l? zedelenme ve komplikasyonlar,teknik beceri eksikliğinden daha önce gelmektedir.Forseps ,mutlaka bu konuda deneyimli doğum uzmanları tarafından uygulanmalıdır.