özel hastalıklar

özel hastalıklar, özel hastalıklar hakkında problemler ve tedavileri.

Panik Atak – Başar Akman

Psikiyatrist Dr. Başar Akman’ın “Panik Atak” nedir ve “panik atak”  ile ilgili yapılması gerekenleri anlattığı Sabah Gazetesi 10 Kasım görüşmesi.. – Bu yazı imla hataları sebebiyle tekrar düzenlenmiştir.

Yazımızı okumadan önce Dr. Başar Akman ı tanımak için burayı tıklayabilirsiniz.

Psikiyatrist Dr. Başar Akman “Panik Atak”  ile ilgili bilinmesi gerekenleri “sabah.com.tr” için anlattı.

Panik atak ile ilgili bilinmesi gerekenler
“Panik Atak” sık görülen, ciddiye alınması devam

yorum (13)

takıntı hastalığı

Takıntı hastalığı, obsesif kompulsif
Genelde herkesin bir takıntısı vardır, fakat bazı insanlarda aşırı şekilde görülen takıntılar hastalık derecesindedir. Tıp dilinde Obsesif  Kompulsif denilen hastalık, kontrol edilemeyen düşüncelerle ve tekrarlayıcı ritüellerle karakterize bir bozukluk olan takıntı hastalığı çoğu zaman insanların yaşamını güçleştirir.

Neden davranış tekrarlanır

Takıntılı davranışların ana nedeni, huzursuzluğu önlemek veya azaltmak ya da korkulan bir olayı   durumu engellemeye çalışmaktır.
Obsesyonu olan hastalar bu tekrarlayıcı nitelikteki, devam

yorum (8)

Kanser

Kanser, kötücül urların anormal bir şekilde çoğalmasına verilen addır. Klinik özellikleri ve tedaviye gösterdikleri tepki açısından birbirinden son derece farklı çeşitli durumlara verilen genel ad… Bütün kanserlerde ortak olan özellik, bir hücre tipinin denetimsiz biçimde çoğalması ve normal dokuları kaplamasıdır. Bunun nedeni, hücre DNAsında iki aşamada gerçekleşti?i sanılan değişikliklerdir.

19. yüzyılda “beyaz ölüm” diye nitelendirilen verem, Ortaça?da “kara ölüm” diye nitelendirilen veba, ondan önce de cüzzam gibi, günümüzün toplumunda da kanser, insanların çoğunluğu tarafından en çok korkulan devam

yorum (1)