Nevralji
Sinir yollarınında  görülen şiddetli ağrı ve kramplarla beliren sinir ağrısına tıp dilinde nevralji denir.Sinirde hiç bir anatomik bozukluk olmadan ağrı ba?gösterebilir. Genellikle yüzde ve ba? da ağrı hisssedilir, fakat vücudun diğer bölümlerindede görülebilir. Sebebi bilinmeyen nevraljiye temel ya da birincil nevralji, sebebi bilinen nevraljiye ise sentomatik ya da ikincil nevralji adı verilir.

Nevralji nedenleri
Sentomatik nevralji hastalık yapıcı bölgesel ya da genel etkenlerden ileri gelebilir. Hastalık yapıcı bölgesel etkenler, donma, üşütme gibi ?sısal kökenli ya da sıkışma, ezilme, bir sinirin dış bir darbe, yabancı bir cisim tarafın dan irkitilmesi, ur, anevrizma, kırık kemiğin yer değiştiren parçalar?, çok fazla sıkıştırılm??, ya da kötü yerleştirilmiş alç? arac? gibi mekanik kökenli olurlar.
Hastalık yapıcı genel etkenler ise hastalık kökenli frengi, malarya, grip, tifo, paratifo,  dış toksik kökenli ”alkol, tütün, arsenik, kur?un, civa zehirlenmeleri”, iç toksik kökenli ”damla, şeker hastalıkları sonucu yozla?an metabolizmanın patolojik ürünlerinden doğan zehirlenmeler”  romatizma kökenli olabilirler. Zayıflık, nevrastani, isteri ise nevraljinin meydana gelmesini elverişli kılan sebepler arasındadır.

Nevralji belirtileri
Nevralji ağrısı aniden, çok şiddetli ve çoğu kez dayanılmaz bir şekilde, birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar süren ve yine birdenbire kaybolan nöbetler şeklinde ortaya çıkar. Hareket, yorgunluk, bölgesel basınç, hatta sadece bir öksürük, bir hıçkırık ya da bir esneyi? bile ağrıyı başlatır ya da arttırır. ?ki nöbet arasında hasta kendini iyi hisseder.

Nevralji tedavisi
Nevraljinin çok zor olan tedavisi için çeşitli yollara başvurulur. Bunların ba?lıcaları fizik tedavisi ”sıcaklık uygulamaları, röntgen ya da morötesi ???nlarla ???nım, ?sı tedavi, galvonoterapi, ses ötesi tedavisi”  ilaç tedavisi ”a?rı dindirici iğneler, B1 vitamini, arı ve yılan zehirleri, kan çekici maddeler ve bölgesel olarak uygulanan ağrı giderici pomatlar” cerrahi işlemler ”a?rı yapan sinirin kesilmesi, bir kısmının alınması, sinirin omurgadaki arka köklerinin kesilmesi”dir.
Eğer nevraljiyi meydana getiren sebep saptanmışsa bunun giderilmesine çalışılır. Örneğin frengi kökenli nevraljide frengiye karşı uygulanan tedavi, damla, şeker gibi hastalıklardan ileri gelen nevraljide ise bu hastalıklara karşı tedavi uygulanır.  Alkol ve tütün kökenli nevraljilerde alkol ve sigara bırakılır. Toksik kur?un kökenli nevraljide süreğen kur?un zehirlenmesine uygulanan tedavi uygulanır.
Nevralji çok sayıda siniri etkileyebilir. Bu açıdan çeşitli nevralji türleri vardır. Örneğin yüzde meydana gelen ve prosopalji adın? alan be?inci kafa siniri  tregeminus nevraljisi; bacaklarda görülen ve siyatik adın? alan kalça siniri nevraljisi,  kollarda görülen ve brakialji adın? alan kol siniri nevraljisi,  göğüste görülen kaburga içi sinirleri nevraljisi başlıca türlerdir. En çok bilinen ve en önemli nevralji türleri be?inci kafa siniri nevraljisi ve kalça siniri nevraljisidir.

Yüz nevraljisi
Be?inci kafa siniri yüzün duyarlılığını arttırır. Bu sinirin etkilenmesi bütün yüzde nevralji meydana getirir. Eğer sinirin her üç kolu da etkilenmişse ağrı yüzün iki yansında, eğer kollardan yalnız biri ya da ikisi etkilenmişse ağrı yüzün bir yanında ortaya çıkar; en üstte kalan birinci kolun etkilenmesi halinde göz nevraljisi ortaya çıkar. Göz nevraljisi göz bölgesini etkiler. İkinci kolun etkilenmesi halinde, alt göz yuvan nevraljisi meydana gelir. Bu nevraljide ağrının dış merkezi elmacık kemiğindedir. Bu ağrı üst damaktaki dişleri de etkisi altına alır. Nihayet üçüncü yani alt kolun etkilenmesi alt çene kemiğinin, alt çene dişlerinin, dilin, alt duda??n, çenenin yüzün alt kısmının ve kulağın nevraljisine yol açar.