Nevrasteni nedir
Zihin,  vücudun, sinir sisteminin  aşırı yorgun düşmesiyle ortaya çıkan
psikolojik bir hastalıktır. Başlıca belirtileri, sinir gücünün azalması, baş ağrısı, kudretsizlik, uykusuzluktur. Bu arada kabızlık halleri de görülür.
Kafa yorgunlukları nevrasteniyi ortaya çıkaran başlıca sebepler arasındadır. Endişe, fazla üzülmek, belirli bir gayeye varmak için aşırı gayret göstermek, başarısızlık korkusu da nevrasteniye sebep olur. Hastalığın kalıtım yolu ile elverişli bünyelerde ortaya çıktığı da görülmüştür.

Nevrasteni Belirtileri
Nevrasteniden rahatsız olan kişilerde devamlı korku ve heyecan vardır. Zaman zaman gelen şiddetli ağrılar da hastayı büyük ölçüde rahatsız eder.

Nevrasteni Tedavisi
Nevrasteni tedavisi iki ayrı yoldan yapılır. Bunlardan biri psikolojik tedavi diğeri de beden yolu ile yapılan tedavidir.

Psikolojik tedavide hasta inandırma ve telkin yolu ile kuruntu ve korkularından kurtarılarak iyi edilmeye çalışılır. Bu tedaviye psikoterapi denilir. Fizik tedavide ise hastaya su tedavisi  hidroterapi, masaj, açık havada hafif ve bünyeyi yormayacak hareketler uygulanır. Tedavi altına alınan hastanın kesin bir istirahat halinde olması tedaviyi başarıya götürecek yolların başında gelir. Çal??ma, tiyatro ve benzeri me?gul edici durumlar bile hastayı yorabilir.

Genellikle uzun süren bir yatak tedavisi iyi sonuçlar vermektedir.
Nevrasteni ile isteri başlangıçta birbirine benzer ama dikkat edildiğinde her ikisini de birbirinden ayıran önemli farklar vardır. ?steri daha çok sinir sisteminin merkez bölgelerinden gelen bir hastalıktır.