Takıntı hastalığı, obsesif kompulsif
Genelde herkesin bir takıntısı vardır, fakat bazı insanlarda aşırı şekilde görülen takıntılar hastalık derecesindedir. Tıp dilinde Obsesif  Kompulsif denilen hastalık, kontrol edilemeyen düşüncelerle ve tekrarlayıcı ritüellerle karakterize bir bozukluk olan takıntı hastalığı çoğu zaman insanların yaşamını güçleştirir.

Neden davranış tekrarlanır

Takıntılı davranışların ana nedeni, huzursuzluğu önlemek veya azaltmak ya da korkulan bir olayı   durumu engellemeye çalışmaktır.
Obsesyonu olan hastalar bu tekrarlayıcı nitelikteki, takıntı haline gelen düşünceleri anlamlı bulmazlar. Obsesif kompulsif bozukluğu olan hastalar engel olamadıkları düşünceleri ve davranışlarından dolayı bezginlik, tahammülsüzlük ve umutsuzluk yaşayabilirler.

Hastalar bu düşüncelerden kurtulmanın mümkün olmadığını ve kimsenin kendilerine yardım edemeyeceğini düşünürler.
Klinik olarak en sık görülen obsesyonlar; tekrar edici davranışlar (örn. el yıkama, düzenlilik, kontrolcülük gibi) veya zihinsel aktiviteler (örn. sayı sayma, sessizce bir şeyler tekrarlama…)’dır. Kirlenme, mikrop kapma, simetri, düzen, sayı sayma, plaka-tabela okuma, din,, kontrol ile ilgilidir.

Hasta kendinin veya sahip olduğu bazı eşyaların veya giysilerin temizlenemedi?ine, kirli olduğuna, kendisinin veya yakınlarının mikrop kapabilece?ine dair bir düşünceye kapılabilir. Bu düşüncelerle örneğin elini defalarca yıkayabilir. Durdurulamaz bir şekilde evin temizliği ile u?ra?abilir. Yolda yürürken tüm araçların plakalarını okumak zorunda hissetmek ve bir aracın plakasın? okuyamadı??nda bunun vermiş olduğu sıkıntı, elektrikli bir ev aletinin prizde takılı kalıp kalmadı??n? kontrol etmekten dolayı evinden çıkamaz hale gelmek ya da kapıdan defalarca dönmek, bir e?yanın tam olması gereken yerde olup olmadığının durdurulamaz kontrolü, kapıdan sağ (veya sol) aya?? ile çıkıp çıkmadı??na ilişkin şüphesinden dolayı defalarca geri dönmek, yerdeki çizgilere basınca kendisinin veya yakınlarının başına kötü bir şey geleceği düşüncesi ve çizgilere basmadan yürümeye çalışmak, namaz? doğru kılıp kılmadığından emin olamadı??ndan tekrar tekrar namaz kılmak gibi davranışlar bu hastalıkta sık rastlanan belirti örneklerini oluşturur.

Takıntı hastalığı kimlerde görülmektedir
Genellikle aşırı titiz, düzenli, mükemmeliyetçi, kontrolcü, kuralc?, gergin, içe kapanık ve sorumluluk duygusu fazla olan kişilerde daha fazla görüldüğü düşünülmektedir.

Takıntı hastalığı ile karşılaşma ihtimali nedir
Hastalığın toplumda % 2-3 oranında görüldüğü saptanmıştır. Hafif şekilleri de dâhil olmak üzere hayat boyu rastlanma oranı % 6 olarak bulunmuştur.

Takıntı hastalığının başlangıç ya?? kaçtır

Genellikle ergenliğin başlangıç yaşlarında görülürken çocukluk yaşlarında da hastalık ba?layabilmektedir. Hastaların üçte ikisinde belirtiler 25 ya??ndan önce ba?lamaktadır.

Takıntı hastalığının nedenleri
Takıntı hastalığınınbilinen tek nedeni yoktur. Çeşitli etkenlerin bir araya gelmesi ile bu hastalığın ortaya çıktığı belirtilmektedir.
Beyin yapısındaki bazı anormallikler, ailesel geçiş ve öğrenme davranışı hastalığın oluş nedenlerinden bazılarıdır.
Ailesel Geçi?, yapılan araştırmalar ailede takıntı hastalığı olan kişilerde hastalığın görülme oranının yüksek olduğunu göstermektedir.
Ö?renme Davran???, kişiyi rahatsız eden düşünce, yaptığı davranışla ortadan kalktığında ya da azaldığında kişi bu rahatlayıc? davranışı tekrarlamaya ba?lar ve bu sayede tekrarlayıcı davranışlar pekişir.

Takıntı hastalığına eşlik eden diğer durumlar neler olabilir
Takıntı hastalığına depresyon eşlik edebilmekte ya da depresyonun bazı belirtileri hastalarda görülmektedir. Bu belirtiler; yorgunluk hissi, suçluluk duyma, kendine güvende eksiklik, kararsızlık ve kaygılanma gibi belirtilerdir.
Takıntı Hastalığının tedavisi

İlaç tedavisi ve bilişsel – davranışç? terapi ile takıntı hastalığının üstesinden gelinebilir. Sadece ilaç tedavisi uygulamasından sonra ilacın bırakılması ile birlikte ?ikâyetlerin tekrar ortaya çıktığı vakalar görülmektedir. Bu nedenle ilaç ve psikoterapinin bir arada yürütülmesinin daha etkili olduğu düşünülmektedir.

Titiz olmak, düzenli olmak, yaptığımız i?te en iyi olmak ve yukarıda bahsettiğimiz birçok davranış, hayatımız? kolaylaştıran uygun oranda olmazsa olmaz davranışlardır.
Ancak bahsettiğimiz belirtiler kişinin günlük yaşamında yapması gereken diğer işleri engellemeye ba?ladıysa ve durduramadı?? Israrcı düşünceler, davranışlar kişiyi tükenmi?li?e itiyorsa bir uzmandan destek alınması gerekebilir.