Vetejan piyodermit nedir Zaman zaman hepimizin kar??last??? saç diplerinde veya koltuk altında fazla tüy bulunan bölgelerde ufak tefek cerahatl? yada yara olarak beliren bazı enfeksiyonlarla kar??labiliriz, Fakat  Vejetan piyodermit çok farklı şekilde olup, koltuk altı, saçl? deri ve özel bögelerde daha sık gelişen, içi serum kıvamında bir sıvıyla dolu vezikül denilen ya da içi cerahatla dolu püstül denilen şişliklerin bir süre sonra deriden karnabahar biçimindeki kabartılara dönüşmesiyle seyreden deri hastalığıdır. Hastalık müzmin seyirlidir.Tedavide elektrokoterizasyon, antibiyotik ve permanganat banyoları etkili olmaktadır.
Nedenleri
Vejetan pemfigusun kronik pemf?gustan aynı olduğu ve bu hastalığın toksikenfeksiyöz hastalıklarla birlikte s?­n?flandırılması gerektiği düşünülmektedir. Ama araştırmacıların önemli bir bölümü, vejetan pemfigusun pem­figus vaîgaristen aynı sın?flandırılmaması gerektiği, büyük olasılıkla pemfigus vulgarisin, bulunduğu ortamın özelliklerine ba?l? olarak vejetan biçime dönüştü?ü kanısındadır.
Vejetan pemfigus tedavi edilmezse öldürücü olabilir. Gene de pemfigus vulgarise oranla daha yavaş ve düzen­siz ilerler. Tedavide ba?ar?  oranı ise pemfigus vulgarise göre daha düşüktür.