Etiket: Şap

Şap Hastalığı, Belirtileri ve Tedavisi

Şap hastalığı hayvanları ölüme kadar sürükleyen bir hastalık olarak kendini göstermektedir. Çift tırnaklı hayvanlarda görülmesi ile birlikte et, süt ve kuvvet kaybı gözlemlenebilmektedir. Bulaşıcı bir hastalık olup hızla yayılabilmektedir. Sığır, manda, koyun, keçi ve domuzlarda sıkça görülür. Ayrıca kirpi, fare ve ceylan gibi hayvanlarda da şap hastalığına rastlanabilir. Şap hastalığının oluşmasında pek çok neden etkilidir. Ağız içinde, […]